عمل موفق بازسازی تومورهای سر و گردن با همراهی تیم جراحی قلب و گوش حلق و بینی

چند مین عمل موفق بازسازی تومورهای سر و گردن با همراهی کامل تیم جراحی قلب و تیم جراحی گوش و حلق و بینی در مجتمع حضرت رسول اکرم(ص) عصورت گرفت. به نقل از آقای دکتر سام زراعتیان نژاد رئیس بخش جراحی قلب مجتمع حضرت رسول اکرم(ص) در این عمل مشترک،بیمار مبتلا به سرطان پیشرفته با درگیری دو طرفه شریان های گردن معروف به شریان کاروتید همزمان با درگیری حلق،حنجره و قسمت فوقانی مری بودند که با پیشرفته ترین روش جراحی سر و گردن همزمان با جراحی قلب و با همکاری این دو واحد جراحی با موفقیت تحت درمان قرار گرفتند.
ویدیوهای مرتبط