آموزش تست و نفوذ روی سایت و کشف آسیب پذیری Local File Download

آموزش تست و نفوذ روی سایت و کشف آسیب پذیری Local File Download ❗️(به هیچ وجه از این آسیب پذیری برای تخریب این سایت استفاده نکنید فقط جنبه آموزشی است هرگونه خرابکاری به عهده خوده فرد هست و هیچ مسئولیتی در قبال خرابکاری نداریم)NexFile Target: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ joinGroup : t.me/HiddenHackerss ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ T.ME/NexFile
ویدیوهای مرتبط