بازاریابی توصیه‌‌ای و دهان به دهان

این هم نوعی بازاریابی است که سرعت تبلیغات برند شما را افزایش می‌دهد. مدرسه بازاریابی و فروش تلفنی راه مدیران مدرس: بهزاد استقامت نویسنده کتاب تماس‌های میلیاردی اینستاگرام: rahemodir rahrmodir.com
ویدیوهای مرتبط