پیام کوثری | مشاور بازاریابی و فروش

گروه مشاوران مديريت ويهان با هدف ارائه خدمات مشاوره حرفه ای و كاربردي مؤثر به رهبران، مديران عامل و مديران ارشد در حوزه های مديريت استراتژيک، فروش و بازاریابی، مالی و سرمايه گذاري، ماليات و ارزش افزوده، تعالي سازماني،‌ ارزيابي و عارضه یابی سازمان ها، منابع انسانی، لجستیک و مديريت زنجیره تأمین، مشاوره خرید و پیاده سازی سیستم های مدیریتی و... تشکیل شده است.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید