ممنوعیت ورود زنان به استادیوم، این‌بار در جام اصناف

در شرایطی که پیش از این ورود زنان تماشاگر و زنان اصحاب رسانه به مسابقات جام اصناف، آزاد بود اما در فینال این جام از ورود زنان ممانعت به عمل آمد.// تعداد معدود زنانی که خانواده بازیکنان دو‌ تیم بودند از پشت میله‌ها به تشویق تیم‌ها پرداختند. @RaaviOnline
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید