آبشار آب سفید الیگودرز کجاست و چطور سفر کنیم؟ | کجا چطور

آبشار آب سفید در منطقه پیشکوه ذلقی، در محدوده ۵۰ کیلومتری شهر الیگودرز در استان لرستان قرار دارد. این آبشار در منطقه‌ای کوهستانی قرار دارد که بخشی از دامنه‌های رشته‌کوه اشترانکوه در زاگرس به شمار می‌رود. آبشار آب سفید، به عنوان عروس زیبای آبشارهای ایران شناخته می‌شود و ارتفاع آبشار حدود ۷۰ متر و عرض تاج آن در فصل پرآبی حدود ۸ متر است. مردم محلی در لرستان این آبشار را در گویش محلی با نام “او سپید” بیان می کنند و با نام های دیگری مثل آبشار سفید آب و آبشار سفید هم شناخته می شود.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید