حجت الاسلام ماندگاری در خصوص اقدامات ضربتی دولت سیزدهم

حجت الاسلام ماندگاری می گوید: اقدامات ضربتی آقای رئیسی در جهت عبور از بحران. در سالی که دولت را تحویل گرفت..
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید