ارزیابان مرحله اول ، سومین جشنواره ملی سیمرغ سخن

ارزیابان مرحله اول ، سومین جشنواره ملی سیمرغ سخن ؛موسسه ی فرهنگی و هنری سیمرغ سخن برگزار کننده ملی سیمرغ سخن ، دوره های مجری گری ، شاهنامه خوانی ، فن بیان و مهارت های ارتباطی و... به صورت حضوری و آنلاین ارتباط با ما و ثبت نام در دوره ها:@Simorghesokhan_g️ 02833351453 09001605040آدرس مرکزی موسسه : قزوین، نادری شمالی، جنب کوچه ی گروه ای ، موسسه ی فرهنگی هنری سیمرغ سخن ، طبقه ی اول
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید