رئیس مشترک دم پارتی حزب حاکم ترکیه را به انتخابات زودهنگام فراخواند

تونجر بکرهان رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق ها در سخنانی از حزب عدالت و توسعه خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید