درخواست جالب شیخ حسین انصاریان از پزشکیان وایرال شد

شیخ حسین انصاریان خطاب به مسعود پزشکیان، گفت: خیلی‌ها در لباس‌های مختلف درباره شما بی اخلاقی کردند، آن‌ها را ببخشید.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید