فردوسی‌پور بعد از افشاگری درباره فساد فوتبال پدرمان را درآوردند

عادل فردوسی‌پور شکایت علیه‌اش را به خاطر افشاگری فساد فوتبال تایید کرد.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید