جنگل‌های خائیز کهگیلویه همچنان می‌سوزد؛ نیاز فوری به امداد همگانی

جنگل‌ها و مناطق حفاظت شده خائیز از روز گذشته در آتش می‌سوزد و میراث طبیعی این بخش از زاگرس در حال نابودی است.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید