این عبارات قرآنی که میفرماید اکثرهم لایعقلون و لا یعلمون آیا شامل افراد زمان ظهور امام زمان علیه السلام هم میشن ؟

ویدیو این عبارات قرآنی که میفرماید اکثرهم لایعقلون و لا یعلمون آیا شامل افراد زمان ظهور امام زمان علیه السلام هم میشن ؟ از کانال کتاب الله وعترتی
ویدیوهای مرتبط