درویش‌خان؛ گذارِ موسیقی از دربار به کوچه‌های شهر

صد سال پیش با پروفسور حسن امینصدمین سالگرد تولد علی‌محمد افغانی؛ نویسنده رمان «شوهر آهو خانم» نخستین رمان به زبان فارسی.هزار گفته و ناگفته از شهر تهرانبا داریوش شهبازینقش درویش‌خان در انتقال موسیقی از رخوتِ دربار به کوچه‌ها و خیابان‌های شهر؛ به سوی مردم. ورزش با جهانگیر کوثریهمه‌چیز آماده برای المپیک پاریسدوشنبه ( ۴ تیر ۱۴۰۳)زمان برنامه: ۴۰ دقیقه
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید