شرایط انتقال سهم سازنده...بایدها و نبایدها؟!

اگر قصد تخریب و نوسازی ملک خود با مشارکت پیمانکار را دارید، ممکن است سازنده از شما درخواست کند تا سهم وی از مالکیت ساختمان را به شخص ثالثی منتقل کنید. اما آیا پذیرفتن این درخواست منطقی هست؟طبق قاعده تسلیط و ماده 10 قانون مدنی، اشخاص نسبت به اموال خود حق هرگونه دخل و تصرفی را دارند و می توانند در قرارداد مشارکت در ساخت شرط کنند تا مالک، سهم سازنده را با رضایت سازنده، به شخص ثالث واگذار کند و این شرط کاملا صحیح و قانونی است.اما در نظر داشته باشید که شرایط همیشه هم مطابق انتظار شما نیست و باید با احتیاط و دقت نظر بیشتری به این خواسته توجه کنید و ترجیحا از قبول آن اجتناب کنید.  چراکه ممکن است شخص سازنده در پرداخت دیون خود نسبت به اشخاص ثالث دچار مشکل شده باشد و با این درخواست خود از شما، سعی دارد تا اموال خود را از دسترس طلبکاران خارج کند.  حتی ممکن است که از نظر مالی، توانایی انجام پروژه ساختمانی شما را هم نداشته باشد. لذا قبل از امضای قرارداد مشارکت در ساخت، سعی کنید در خصوص وضعیت مالی و پیشینه حرفه ای سازنده تحقیق کنید و با اطمینان خاطر قرارداد را امضا کنید.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید