یورو ۲۰۲۴ ضربه چیپ آنتونین پاننکا فینال چکسلواکی-آلمان غربی یورو ۱۹۷۶

یورو ۲۰۲۴ : ضربه چیپ آنتونین پاننکا فینال چکسلواکی-آلمان غربی یورو ۱۹۷۶ آنتونین پاننکا اولین کسی است که در بازی فینال یورو ۱۹۷۶ بین تیم های چکسلواکی و آلمان غربی ضربه چیپ را وارد فوتبال کرد و با ضربه پنالتی چیپ او چکسلواکی آلمان غربی را در ضربات پنالتی برد و قهرمان یورو ۱۹۷۶ شد. امیر
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید