ادامه نارضایتی پورمحمدی از وضعیت اینترنت

نامزد دولت قرار همچنان از وضعیت اینترنت ناراضیه، مصطفی پورمحمدی در تازه ترین اعلام نظرش درباره اینترنت در حساب کاربریش نوشته: قیمت گران، سرعت پایین،
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید