نگاه به شرق|ورود ایران از انفعال، به بازیگری فعال در نظم نوین جهانی

رئیس اتاق بازرگانی اعتقاد دارد عضویت ایران در سازمان شانگهای و بریکس نشانه جایگاه تهران در نظم نوین جهانی است و برای نخستین بار در 7 قرن گذشته ایران در آینده این نظم ایفای نقش می کند.ccn3gs5
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید