کج شدن ساختمان بر اثر باد شدید

نا ایمنی برخی ساختمان های خاص با پیمانکارانی که فقط به فکر پر کردن جیب خودشان هستند تا مقاوم و ایمنی ساختمان hosieyndinarvand.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید