اسپری نانو سرامیک ICE بدنه خودرو ترتل واکس® | Turtle Wax

از # ۱ فروش نام برند در موم اسپری، یک فرمول هیدرو فوبیک دارد که آب را دفع می‌کند و برای ماه‌ها رنگ محافظت می‌کند. تکنولوژی ترکیبی از یک درزگیر مصنوعی استفاده‌شده با موم carnauba برای repellency و درخشش استفاده می‌کند. لینک خرید: d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-ice-%d8%a8%d8%af%d9%86%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%84-%d9%88%d8%a7%da%a9/
ویدیوهای مرتبط