وبینار ارزیابی صنعت طیور در سال 98 و پیش بینی سال 99 - شرکت دانش بنیان ویوان

شرکت دانش بنیان ویوان در راستای مسئولیت های اجتماعی خود با همکاری پایگاه خبری ITPNews برگزار کرد: وبینار ارزیابی صنعت طیور در سال 98 و پیش بینی سال 99 سخنران: دکتر مهربانی یگانه(دانشیار دانشگاه تهران)
ویدیوهای مرتبط