نکاتی پیرامون تعاملات ایران و عراق

فرهاد وفایی فرد، کارشناس مسائل غرب آسیا در بهشت شهر
ویدیوهای مرتبط