نقاشی بغل کردن السا و آنا | Drawing Frozen2 - السا و آنا [دست در حال کشیدن]

طراحی مداد رنگی Frozen2-Elsa Anna. منجمد 2 طراحی السا و آنا ^^ مواد: Carandache Luminance6901. Strathmore Bristol 300s. خیلی ممنون از تماشای شما!
ویدیوهای مرتبط