تمرین صفحه 112 ریاضی پنجم قسمت دوم آموزگار محمد نصیری روشتی

باسلام تمرین اول قسمت ب با راه حل بارگذاری شد امیدوارم مفید نظرتون بوده باشه.
ویدیوهای مرتبط