رقابت نهادهای عمومی غیردولتی با بخش خصوصی

شبکه یک - 23 بهمن 1402-14:00| به گفته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام سومین گزارش نظارتی هیات عالی نظارت در خصوص اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در حال تدوین است. براساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فعالیت موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نباید موجب اخلال در رقابت شود. /گزارشی از فاطمه خان احمدیvVaLZ
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید