داخلی‌سازی سامانه تسطیح زمین‌های کشاورزی

شبکه یک - 23 بهمن 1402-14:00پ متخصصان دانش بنیان کشور موفق شدند نسل جدید سامانه تسطیح زمین‌های کشاورزی با کمک فناوری ماهواره‌ای را طراحی و داخلی سازی کنند. این سامانه، با مشخص کردن پستی‌ها و بلندی‌های زمین، موجب صرفه جویی در مصرف آب و افزایش بهره وری می‌شود. /گزارشی از وحید ذاکری رادbEHfR
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید