برای تنظیم بازار ماه رمضان، توزیع 200 هزار تن کالای اساسی آغاز شد

شبکه یک - 24 فروردین 99- 14:00| محمدرضا کلامی مدیرکل دفتر برنامه ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار اقدامات این ستاد را برای ماه مبارک رمضان تشریح کرد و گفت: بر اساس جلسات ستاد تنظیم بازار برای پاسخگویی به افزایش تقاضای ماه مبارک رمضان، حدود 200 هزار تن کالا از محل ذخایر و واردات کالاهای اساسی و ضروری با ارز 4200تومانی تأمین شده و در حال تخصیص بین استانها است.
ویدیوهای مرتبط