هفته کتابخوانی_ قسمت اول

روز بیست و چهارم آبان ماه، آغاز هفته کتاب و کتاب خوانی بود. در این هفته، با اجرای برنامه هایی که به وزش نسیم معرفت از سوی دریای کتاب و معانی ناب به سمت اندیشه همگان می انجامد، رسانه رادیودانشجو با حمایت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه کوشید تا به تقویت فرهنگ مطالعه و گسترش سطح آگاهی های عمومی مدد رساند و به نوبه خود به عنوان رسانه ای که از دل همین دانشجویان تشکیل شده است نقش خود را به نحو احسنت ایفا کند. پس در همین راستا در ابتدا مصاحبه ای با دانشجویان دانشکده های مختلف در محوطه دانشگاه نازلو و همچنین دانشکده های هنر و ادبیات انجام داد.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید