آموزش پایان نامه نویسی با رویکرد نگارش مقاله (نحوه نگارش چکیده و واژگان کلیدی)

این ویدیو، بخشی از دوره جامع "اسرار پایان نامه نویسی" آکادمی کایزن (بهبود مستمر) است که در آن آموزش صفر تا صد پایان نامه نویسی با رویکردی متفاوت جهت نگارش مقالات ISI، علمی-پژوهشی و کنفرانسی مستخرج از پایان نامه ارائه شده است. می توانید فایل کامل این آموزش را از سایت آکادمی کایزین (kaizenacademy.ir) تهیه نمایید.
ویدیوهای مرتبط