لحظه فروش تابلوی سهراب سپهری به قیمت 21 میلیارد و 300 میلیون تومان به یک خانم

تابلوی سهراب سپهری- ۲۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تـ ـومان فروخته شدهفدهمین حراج تهران دیروز در هتل پارسیان آزادی برگزار شد و از میان ۱۱۰ اثر ارائه شده شامل ۸۶ اثر نقاشی، ۹ مجسمه، ۴ عکس و ۱۱ تابلو نقاشی‌خط، رکورد فروش ۱۰۰ اثر به مبلغ ۲۱۱ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تـ ـومان به ثبت رسید.در این دوره از حراج تهران تابلوی بدون عنوان سهراب سپهری به قیمت ۲۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تـ ـومان ثبت رکوردی تازه در بازار هنر ایران محسوب می‌شود
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید