انتقادهای جنجالی میثم مطیعی به برخی مداحان و مسئولین فرهنگی

ای مسئول فرهنگی! دست از سر هیأت‌ها بردار / مداح را خواننده و هیأت‌ را کنسرت نکنید
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید