پادزهر‌های ایرانی نجات بخش جان عراقی‌ها

موسسه واکسنو سرم سازی رازی با ارسال پادزهر به عراق جان عراقی ها را نجات داده است.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید