پیگیری مشکلات پستی برخی از فازهای پردیس

شبکه پنج- 27 شهریور 1402- 18:00 | برای اطلاعات بیشتر در زمینه روند رسیدگی به موضوع مشکلات پستی برخی از فازهای پردیس با آقای قضاتلو فرماندار شهرستان پردیس گفتگو می‌کنیم.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید