سرعت گرفتن طرح‌های آبرسانی در شهرستان دماوند

شبکه پنج- 27 شهریور 1402- 18:00 | در نشست اداری مسئولان شهرستان دماوند موضوع تامین آب آشامیدنی و کشاورزی روستاییان بررسی و تصویب شد که طرح‌های مربوطه سریع تر اجرا شوند.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید