انیمیشن کارتونی پهلوانان - فصل 1 - قسمت 7 - مالیات عقب افتاده

پهلوان پوریای ولی، با تیزهوشی و همکاری شاگردانش: پهلوان یاور، پهلوان صفی و پهلوان مفرد، در مقابل مکر و حیلۀ اسکندرخان، داروغۀ طماع، حریص و جاهطلب شهر، ایستادگی و مبارزه میکند. Sajad
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید