کارتون دوقلوهای افسانه ای (جولی و جولز)قسمت1

خلاصه داستان: داستان دوقلو های افسانه ای دربارهٔ جولز، یک پسر چینی، و جولی، یک دختر انگلیسی، هستند که از والدینی متفاوت ولی در یک ساعت و در یک مکان متولد شده اند و مادران آن ها در هنگام تولدشان از دنیا رفته اند. این دو با گرفتن دست های یک دیگر نیرویی ماوراءالطبیعی پیدا می کنند و در سرنوشت آن ها مقدر شده که با نیروی خود به حکومت ظالمانهٔ امپراتریس چین پایان دهند . . . #کارتون #فیلم #ویدیو یزدان شمشیری
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید