گل اول نساجی به مومبای سیتی

احسان حسینی زننده اولین گل نساجی مقابل مومبای سیتی بود.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید