حیات وحش، لحظه غم انگیز شکار شدن جوجه عقاب توسط شاهین

اشتباه بزرگ عقاب ها این است که جوجه را بدون مراقبت رها می کنند.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید