فاطی - انواع دانش آموزها بعد آخرین امتحان مدرسه - کلیپ خنده دار خود فاطی

شما کدوم مدل بودید بعد از اخرین امتحان؟ من خودم مورد چهار بودم دوازدهمی ها بعد اخرین امتحان چه حسی داشتید ها؟
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید