حبیب روحش شاد و یادش گرامی

امرزو یادگرفتم زندگی کنم و به دیگران اجازه زندگی کردن بدم وسعی کنم دوروغ نگم تهمت نزنم قضاوت نکنم وبابت همه ی چیزهای قشنگی که خدا بهم داده شکر گذار باشم


ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید