سخنگوی دولت: دولت امنیت انتخابات را در سطح بالا تضمین می کند

سخنگوی دولت در نشست خبری: ▫️دولت امنیت انتخابات را در سطح بالا تضمین می کند ▫️در تعامل با شورای نگهبان می توانیم ظرفیت هایی را ایجاد کنیم.
ویدیوهای مرتبط