دوربین مداربسته خنده دار (تمیز بودن درب شیشه ای)

#آتادر درب شیشه ای جز مهمترین ابزار برای حفظ امنیت و مجافظت از یک مکان به شمار می آید اما بعضی وقت ها تمیز بودن بیش از حد درب شیشه انفاقی دردناک و بامزه را رقم می زند


ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید