پیام نوروزی ظریف به مناسبت آغاز سال۱۳۹۹

وزیر امورخارجه با تبریک به همه کسانی که نوروز را جشن می‌گیرند، گفت: همه باید برای مبارزه بهتر با ویروس کرونا، با یکدیگر همکاری کنیم.
ویدیوهای مرتبط