دکتر روحانی: مسئولیت فضای مجازی برعهده مرکز ملی فضای مجازی است

شبکه خبر- 26 اسفند 98- 13:00پ حجت الاسلام حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: تصمیمات خیلی در خصوص تبلیغات در فضای مجازی و هماهنگی بین رسانه ها و دستگاه ها و بخش های تبلیغاتی و رسانه های گروهی و مسوولیت هایی که باید داشته باشند گرفتیم. مسوولیت فضای مجازی به عهده مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفت که با حضور ارگان های مختلفی که در مصوبه امروز مشخص شده به طور منظم جلسات را تشکیل می دهند.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید