آموزش شالگردن مردانه

تعداد دانه ضریب ۴ بعلاوه ۲ مثلا ۳۸ دانه ۲کلاف کاموا نسبتا ضخیم رج ۱: دانه اول نبافته، ۱زیر (۲رو، ۲زیر) رج۲: همه زیر رج ۳تا ۱۲ : تکرار دو رج ۱و۲ رج ۱۳ : مثل رج ۱ رج ۱۴: همه رو رج ۱۵تا ۲۴ : تکرار رج ۱۳و۱۴ به انداره دلخواه ببافید
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید