آموزش شالگردن گره ای

برای این شال از کاموا متوسط و ضخیم باید استفاده کنید برای هر سنی میتونید ببافیدش و میتونید به شکلهای مختلف تزیینش کنید
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید