قهرمانی روبوس ناز - مبتدی و نبرده دوخون مسافت 1000 - فصل پاییز گنبد کاووس 1401

اسب روبوس ناز با چابکسواری صادق ایمری و مالکیت حیدر حسن قاسمی توانست در دور 3 هفته 12 - پنج شنبه فصل پاییز گنبد کاووس 1401، عنوان قهرمانی را در کورس دوخون مبتدی و نبرده مسافت 1000 کسب نماید. اسب های ریو بولت و لیسبون به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید