احکام غسل و تیمم میتی که بر اثر بیماری کرونا از دنیا رفته است.

پس از شایعات فراوانی که برای تغسیل بیمارانی که بر اثر کرونا از دنیا رفته اند و نحوه غسل آنان کارشناس فقهی دفتر مقام معظم رهبری به این شایعات پاسخ می دهد
ویدیوهای مرتبط