تیزر اول قسمت نوزدهم سریال Her Yerde Sen

تو با ایلول بزرگ شدی یعنی همچین چیزی ایلول مثل خواهرته ایلول و من...اون نامزد قبلیه منه دمیر وقتی اینو بفهمه خیلی عصبی میشه میدونی مگه نه دمیر ذاتا خیلی عصبیه چیزی برای از دست دادن ندارم وقتی تو با اون بودی من نبودم ولی وقتط من با اونم .... من نباید میبودم این داستان ایلول و تو و اینکه من توی این داستان جایی ندارم استانبول ما ادمااااای بدیم نرو
ویدیوهای مرتبط