فیت ۱۶۷ _ رقابت بدنسازان مطرح کشور در زنجان

گزارش روز اول مسابقات پرورش اندام کشوری در زنجان با حضور ۴۸۰ بدنساز مطرح کشور و کلی حواشی و صحنه های دیدنی ، روز دوم مسابقات و هفته بعد تقدیمتون خواهیم کرد _ تهیه کننده : نیما جعفرپور با مشارکت آپارات
ویدیوهای مرتبط